انرژی های تجدید پذیر

     امروزه افزایش مصرف انرژی در جوامع مدرن صنعتی علاوه بر خطر اتمام سریع منابع فسیلی، جهان را با تغییرات برگشت‌ناپذیر و تهدیدآمیز زیست­ محیطی مواجه کرده است. به همین دلیل برنامه‌ها و سیاست‌های بین‌المللی برای توسعه پایدار جهانی، توجه ویژه‌ای به منابع تجدید‌پذیر انرژی دارد.

انرژی ­های نو و ظرفیت­ های ایران

     عرصۀ جغرافیایی کشور پهناور ایران توان بالقوۀ فراوانی برای استفاده از توربین‌های بادی و سلول‌های فتوالکتریک دارد. نصب توربین‌های بادی در سراسر کشور نیز نشان می‌دهد که ایران پتانسیل ممتازی برای بهره‌برداری از نیروگاه­ های بادی دارد. در کشور ما راه به کارگیری انرژی‌های نو با موانع عمده و اساسی مواجه است. از جمله این موانع، وجود نفت ارزان و منابع غنی هیدروکربنی و نبود شناخت از انرژی‌های نو است.